• [ 呼応 ]

  n

  sự hưởng ứng/sự đáp ứng/hưởng ứng/đáp ứng/tương ứng/tương hợp
  主語呼応: tương hợp với chủ ngữ
  東西相呼応して運動を開始した: cuộc vận động đã bắt đầu và được cả bên Đông và bên Tây hưởng ứng.

  [ 呼応する ]

  vs

  hưởng ứng/đáp ứng
  ~に呼応して: đáp ứng đối với ~
  ~に呼応して上下変動する : biến động lên xuống đáp ứng với ~
  特に...に呼応して機能するよう~を設計する: thiết kế cái gì để có khả năng đáp ứng đặc biệt đối với ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X