• [ こき使う ]

  / SỬ /

  v5u

  làm khó/gây khó khăn
  使用人をこき使う: Làm khó (gây khó khăn) cho người sử dụng
  従業員をこき使う: Làm khó (gây khó khăn) cho người làm thuê
  部下をこき使う: Làm khó (gây khó khăn) cho cấp dưới.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X