• [ 顧客 ]

  n

  khách hàng/khách quen
  特別顧客: Khách hàng (khách quen) đặc biệt
  熱心~: Khách hàng (khách quen) nhiệt tình
  長年取引のある顧客: Khách hàng (khách quen) mua bán nhiều năm
  大切な顧客: Khách hàng (khách quen) quan trọng
  潜在的および既存の顧客: Khách hàng (khách quen) tiềm năng và hiện thời.
  bạn hàng

  Kinh tế

  [ 顧客 ]

  khách hàng [customer]

  [ 顧客 ]

  khách hàng [customer]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X