• Kinh tế

  [ 顧客満足度 ]

  sự hài lòng của khách hàng/độ thỏa mãn của khách hàng [Customer Satisfaction (CS)]
  Explanation: CSと略され、顧客第一主義の立場から、顧客の満足度を調査し、数値化すること。客観的に商品や企業の顧客満足度を評価し、公表するなど、よりよいサービスを提供することを考える方法であり、各産業界で実施されている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X