• Tin học

    [ 刻時パルス ]

    tín hiệu đồng hồ/xung đồng hồ [clock signal/clock pulse]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X