• []

  vs

  hồn vía
  bụng dạ

  n

  trái tim/tim/tấm lòng/đáy lòng/tâm hồn
  最も大きな財産は、わずかなもので満足できる心。 :Tài sản lớn nhất đó là một tấm lòng thỏa mãn với những điều dù là nhỏ bé.
  (人)が栄誉を得るに至った忠誠心 :lòng trung thành mang lại cho ta danh vọng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X