• v5k

    gật đầu đồng ý/gật đầu bằng lòng/gật đầu
    こっくりとうなずくと: hễ gật đầu đồng ý

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X