• [ 国交断絶 ]

    n

    sự cắt đứt quan hệ ngoại giao/cắt đứt quan hệ ngoại giao

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X