• Tin học

  [ 固定長 ]

  độ dài cố định [fixed-length (a-no)]
  Explanation: Ví dụ trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một loại trường mà độ dài của nó được đặt trước và không thể thay đổi, khác với trường có độ dài thay đổi được, trong đó bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với các khoản mục độ dài khác nhau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X