• Tin học

    [ 固定電話 ]

    điện thoại cố định [fixed (as opposed to mobile) telephone]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X