• []

  n

  đàn Koto
  三角琴: đàn Koto ba cạnh
  琴の琴柱に弦をかける: mắc dây lên đàn Koto
  琴の糸を締める: lên dây đàn Koto

  []

  n

  yêu cầu/phải
  明日は8時までに来る事だ: cần phải đến vào trước 8 giờ ngày mai
  Lưu ý: khi mang nghĩa yêu cầu, phải luôn ở dạng cấu trúc câu: "Động từ nguyên dạng + 事。/ 事だ。"
  việc
  事の原因をつきつめる: truy tìm nguyên nhân sự việc
  sự việc
  sự cố
  事の起こりは不注意からである: xảy ra sự cố là do không chú ý
  lời/nội dung
  花は咲いたと言う事だ: nói là hoa đã nở rồi
  công việc
  自分の事は自分でやる: việc của mình mình làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X