• [ 個別化 ]

  / CÁ BIỆT HÓA /

  n

  sự cá nhân hoá/cá nhân hoá/cá biệt hoá
  (人)のニーズに合うよう個別化する(主語を): cá nhân hóa cái gì để phù hợp với nhu cầu của ai
  個別化過程: quá trình cá nhân hóa
  個別化合物: hợp chất cá biệt hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X