• [ 小骨 ]

  / TIỂU CỐT /

  n

  nhánh xương/xương răm
  nhánh xương/xương dăm
  のどに刺さった小骨 :xương hóc trong họng
  それは小骨の折れる仕事だ. :Thật là công việc quá khó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X