• Kỹ thuật

  [ 固有振動 ]

  sự chấn động cố hữu [natural vibration]

  [ 固有振動 ]

  sự rung tự nhiên/sự chấn động tự nhiên [natural oscillation, natural vibration]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X