• Kỹ thuật

    [ 転がり軸受 ]

    ổ đỡ trục lăn [rolling bearing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X