• [ 転がる ]

  v5s, vt

  lăn lộn
  lăn lóc

  v5r

  lăn/ngã/sụp đổ/đổ nhào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X