• [ 転げる ]

  v1

  ngã/đổ nhào
  屋根から転げ落ちて、死にました: anh ta đã chết vì bị ngã xuống từ mái nhà
  lăn tròn
  lăn mình/lộn mình
  草原に転げて、休む: lăn mình lên bãi cỏ và nghỉ ngơi

  n

  xoay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X