• [ 献立 ]

  n

  trình tự/thứ tự/chương trình làm việc
  会議の ~ は整った。: Chương trình làm việc của hội nghị đã được chuẩn bị sẵn sàng.
  thực đơn/menu/danh mục ghi các món ăn trong bữa ăn
  bảng thực đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X