• [ 混沌 ]

  / HỖN ĐỘN /

  n

  Sự lẫn lộn/sự hỗn loạn/sự hỗn độn

  [ 渾沌 ]

  / HỒN ĐỘN /

  n

  sự lộn xộn/sự hỗn loạn/sự lẫn lộn/lộn xộn/hỗn loạn/lẫn lộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X