• adj-na

    như thế này (mức độ, số lượng, trạng thái, tính chất...)
    こんな時にあなたが要る。: Vào những lúc như thế này thì rất cần anh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X