• Kỹ thuật

    [ コンパクト形熱交換器 ]

    bộ trao đổi nhiệt kết lại [compact heat exchanger]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X