• Kỹ thuật

    [ コンピュータ支援動力学 ]

    động lực học và chuyển động học có sự hỗ trợ của máy vi tính [computer aided kinematics and dynamics]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X