• Kỹ thuật

    [ コンピュータ断層撮影装置 ]

    thiết bị chụp X quang theo lớp được tính toán [computed tomography/computed tomograph]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X