• [ 懇望 ]

  / KHẨN VỌNG /

  n

  Lời cầu xin/sự nài xin

  [ 混紡 ]

  n

  chỉ hỗn hợp

  [ 棍棒 ]

  / CÔN BỔNG /

  n

  Cái gậy/dùi cui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X