• Kỹ thuật

    [ コークス銑 ]

    gang cốc/gang luyện bằng cốc [coke pig iron]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X