• Kỹ thuật

    [ コーシー応力テンソル ]

    ứng suất Cô si [Cauchy stress tensor]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X