• Kỹ thuật

    [ コールドボックス法 ]

    quá trình gia công hộp nguội/sự xử lý khuôn lạnh [cold box process]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X