• Kỹ thuật

  [ 合格信頼性レベル ]

  mức tin cậy cho phép [acceptable reliability level (ARL)]
  Category: chất lượng [品質]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X