• Kỹ thuật

  [ 合格判定個数 ]

  số lượng đánh giá đạt [acceptance number]
  Category: chất lượng [品質]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X