• Kỹ thuật

    [ 合格判定線 ]

    đường đánh giá đạt [acceptance line, acceptance value]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X