• Kỹ thuật

    [ 合格品質基準 ]

    tiêu chuẩn chất lượng đạt [acceptable quality level]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X