• Tin học

    [ 合理性検査 ]

    kiểm tra tính hợp lý [reasonableness check]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X