• [ 合理的 ]

  n

  đúng lý

  adj-na

  hợp lý
  その考え方はとても合理的だが実行は難しい。: Suy nghĩ đó rất hợp lý nhưng rất khó để đưa vào thực tiễn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X