• Tin học

    [ 互換テスト ]

    kiểm thử tính tương thích [compatibility test/interoperability test]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X