• []

  adv

  rất/vô cùng/cực/cực kỳ
  私はその映画を極好きだった: Tôi rất (vô cùng, cực, cực kỳ) thích bộ phim đó
  レイは新しい車にとても(極) 満足している: Rey rất (vô cùng, cực, cực kỳ) thỏa mãn với chiếc xe ô tô mới.

  n

  trạng thái ở mức độ cao/mức độ quá
  興奮の極: Trạng thái ở mức độ cao (mức độ quá) của sự hưng phấn
  苦痛と悲惨の極: Trạng thái ở mức độ cao (mức độ quá) của sự bi thảm và đau khổ.

  [ 語句 ]

  n

  cụm từ/cụm từ ngữ/ngữ
  意義深い語句: Cụm từ (ngữ) có ý nghĩa sâu sắc
  英語でよく使われる語句: Cụm từ (cụm từ ngữ) thường được sử dụng bằng tiếng Anh
  仮定法相当語句: Cụm từ (ngữ) tương đương với sự giả định
  外国語の語句: Cụm từ (cụm từ ngữ) tiếng nước ngoài
  検索エンジンで利用される最適な検索語句: Cụm từ (ngữ) tìm kiếm phù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X