• Kỹ thuật

    [ ごみのはつねつりょう ]

    lượng nhiệt của rác [heat value of refuse]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X