• Kỹ thuật

    [ ごみはつでん ]

    sự phát điện từ đốt rác trong lò [power generation in refuse incinerator]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X