• Kỹ thuật

    [ ゴースト欠陥 ]

    vết nứt quầng sáng/dải sáng [ghost flaw]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X