• Tin học

  [ 再帰呼び出し ]

  gọi đệ quy/lời gọi đệ quy [recursive call]

  [ 再帰呼出し ]

  gọi hàm đệ quy/lời gọi hàm đệ quy [recursive (function) call]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X