• Kinh tế

  [ 最恵国関税率 ]

  thuế suất dành cho nước hưởng chế độ tối huệ quốc [most favoured nation tariff]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X