• Kỹ thuật

    [ 最小許容金属厚さ ]

    độ dày kim loại cho phép tối thiểu [minimum allowed metal thickness]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X