• Kỹ thuật

    [ 最小自乗法 ]

    phương pháp bình phương nhỏ nhất [least square]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X