• Kỹ thuật

  [ 最小値 ]

  giá trị nhỏ nhất [minimum ([pl. ] minima)]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ 最小値 ]

  giá trị thấp nhất/giá trị tối thiểu [minimum value/min]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X