• Tin học

    [ 最小動作 ]

    sự giả lập tối thiểu/sự mô phỏng tối thiểu [minimal simulation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X