• Kỹ thuật

    [ 最小平均厚み ]

    độ dày bình quân tối thiểu [minimum average thickness]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X