• Tin học

  [ 最小有効数字 ]

  chữ số ít quan trọng nhất [least significant digit/LSD (abbr.)]
  Explanation: Trong một số bao gồm nhiều chữ số, đó thường là chữ số nằm tận cùng bên phải.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X