• Tin học

    [ 最初の権利者 ]

    chủ nhân đầu tiên/người sở hữu đầu tiên [first owner]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X