• Tin học

  [ 最上位のビット ]

  bít quan trọng nhất [MSB/most significant bit]
  Explanation: Trong một dãy một hay nhiều byte, đó thường là bít nằm tận cùng bên trái.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X