• Tin học

  [ 最上位ビット ]

  bít quan trọng nhất [most significant bit (MSB)]
  Explanation: Trong một dãy một hay nhiều byte, đó thường là bít nằm tận cùng bên trái.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X