• Tin học

    [ 再送信 ]

    sự truyền lại/sự phát lại [retransmission]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X